Všeobecné obchodné podmienky

Pre platbu hotovosť a na faktúru – Pensky, s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, ičo: 34102787, dič: 2020397181, ič dph: SK2020397181,zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín oddiel:Sro, vložka č. 38492/R.

Pre platbu online – Amon team, s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, IČO: 53328205, DIČ: 2121338934, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka č. 40755/R.

Prevádzka suvisiaci priestor: A1 Ivanská cesta, 820 01 Bratislava   GPS: 48.168060, 17.190272               

Prevádzka suvisiaci priestor: A2 Klatovská 1408 83104 Bratislava   GPS: 48.177018N, 17.166366E                   

Objednanie a zrušenie služby

  1. Zákazník (objednávateľ služby) prostredníctvom webovej stránky www.parkingairport.sk zašle elektronickou formou žiadosť o rezerváciu prenájmu miesta 5 m x 2,5 m.
  2. Poskytovateľ služby, na základe tejto objednavky,rezervuje miesto pre zákazníka. Toto miesto sa považuje za objednané len v prípade, ak klient obdrží „Potvrdenie o rezervácii“, ktoré poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v objednavke. Objednávateľ služby je povinný sa týmto potvrdením preukázať v kancelárii Pensky s.r.o. (parkingairport.sk). Rezervácia musí byť potvrdená pred príjazdom na parkovisko.
  3. Zrušenie parkovania je možné uskutočnit maximálne 24 hodín pred plánovaným príjazdom emailom parking@parkingairport.sk. V takomto prípade nebude účtovaný žiadny storno poplatok za zrušenie. Pri zrušení, ktoré bude vykonané menej ako 24 hodín pred plánovaným príjazdom alebo rezervacia nebola zrušená a rezervacia bola potvrdena emailom sa účtuje 100 % sumy za pôvodne uskutočnenú rezerváciu. Zrušenie je platné pre Pensky s.r.o. a Amon team s.r.o.

Platba za poskytnutie služby

Za poskytnutie služby je povinný zákazník vykonať úhradu online minimalne 24 hodín pred príjazdom,v čase 24 hodín a menej zakaznik plati hotovosť v plnej výške spoločnosti Pensky s.r.o., pri príchode na prenajaté miesto v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.parkingairport.sk.

Predmet poskytovanej služby

Služba sa poskytuje 24 hod. denne. Predmetom poskytovanej služby je prenájom miesta 5 m x 2,5 m,pre tovar alebo vozidlo do max. 3,5 t. Do areálu môže ist odstavit a prevziat vozidlo len vodič. Batožinu treba vyložit pri vstupe pred  kancelariou. Zaslaním „Potvrdenia o rezervácii“ poskytovateľom služby a jeho predložením zákazníkom, sa poskytovateľ služby zaväzuje zabezpečiť jedno voľné  miesto poskytovateľa služby v čase uvedenom v tomto potvrdení. Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež tovaru alebo vozidla, poškodenie tovaru alebo vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté ani žiadne poistenie zodpovednosti za tieto prípady.

Transfer

Transfer na letisko a späť je v cene služby. Transfer nemá detské autosedačky. Transfer na letisko M. R. Štefánika Bratislava je ihneď, najneskôr do 30 min. od príchodu zákazníka na miesto, doba transferu je cca – 2-10 minut. Poskytovateľ nezodpovedá za zdržanie nepredvídateľnou situáciou, akou je napr. dopravná nehoda, neprejazdná komunikácia a pod. Zákazník nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov alebo vyššou mocou. Pri transfere z letiska k autu poskytovateľ pristaví svoje vozidlo pred príletovú halu,za prechodom pre chodcov v pravo, vozidlo je označené PARKING AIRPORT Bratislava, hneď, najneskôr 30 min. od vybavenia po prílete a zatelefonovani vodičovi transferu na čislo 00421 903 535 899.

Odporúčame

Ak cestujete s malými deťmi, s kočíkom a pod. odporúčame najskôr vyložiť na letisku batožinu, spolucestujúcich alebo aspoň matku s deťmi,  následne privezieme vodiča na letisko. Taktiež  aj pri ceste späť z letiska.  Nemusíte sa stresovať pri prekladaní detí a batožiny.

Prevzatie tovaru alebo vozidla objednávateľom služby

Zákazník potvrdí svojim podpisom prevzatie tovaru alebo vozidla, súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov na potvrdení o rezervácii.

V Bratislave dňa 22.09.2023