Počet dní / Number of days Ceny / Prices
1 – 2 dni / day (s) 28,00 €
3 – 4 dní / days 38,00 €
5 – 6 dní / days 48,00 €
7 – 9 dní / days 45,00 €
10 – 13 dní / days 68,00 €
14 – 19 dní / days 88,00 €
20 – 30 dní / days 120,00 €

 

Ceny prenajmu sú uvedené s DPH platné od 15.08.2019.

Doplatok za prenájom miesta nad rámec rezervácie je 20,-eur/ deň.

Transfer na letisko a z letiska v Bratislave je v cene služby pre 1-4 osoby.

Doplatok za transfer/ 5,-eur/osoba a jedna cesta.

Počet dní – počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň t. j. napr. 25 hodín = 2 dni