Počet dní / Number of days Ceny / Prices
Od 1.6. do 20.9. Celoročne Od 20.09. do 31.5.
Online rezervácia Bez rezervácie Online rezervácia
1 – 2 dni / day (s) 25,00 € 35,00 € 20,00 €
3 – 4 dní / days 35,00 € 45,00 € 25,00 €
5 – 6 dní / days 45,00 € 55,00 € 30,00 €
7 dní / days 50,00 € 60,00 € 35,00 €
8 dní / days 55,00 € 65,00 € 40,00 €
9-10 dní / days 60,00 € 75,00 € 50,00 €
11 – 12 dní / days 70,00 € 85,00 € 55,00 €
13 – 14 dní / days 80,00 € 100,00 € 60,00 €
15 – 16 dní / days 90,00 € 120,00 € 70,00 €
17 – 21 dní / days 110,00 € 130,00 € 80,00 €
22 – 30 dní / days 120,00 € 140,00 € 100,00 €

 

Ceny prenájmu sú uvedené s DPH platné od 20.9.2019.
Počet dní – počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň t. j. napr. 25 hodín = 2 dni

Doplatok za prenájom miesta nad rámec rezervácie je 20,-eur/ deň.

Transfer na letisko a z letiska je v cene.