Transfer na letisko a z letiska je v cene.

Počet dní / Number of days Ceny / Prices
 
  Online platba (-10% zľava) Platba v hotovosti  
1 – 2 dni / days36 €40 €
3 – 4 dní / days45 €50 €
5 – 6 dní / days54 €60 €
7 dní / days72 €80 €
8 dní / days81 €90 €
9-10 dní / days90 €100 €
11 – 12 dní / days99€110 €
13 – 14 dní / days108€120 €
15 – 21 dní / days117 €130 €
22 – 30 dní / days135 €150 €

Ceny prenájmu sú uvedené s DPH platné od 20.06.2022.
Počet dní – počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň t. j. napr. 25 hodín = 2 dni

Transfer na letisko / z letiska 0,- €
Transfer do centra/z centra (staré mesto) 15,- €
Doplatok za prenájom miesta nad rámec rezervácie je 20,- €/ deň.