Všeobecné obchodné podmienky

Pre platbu online-Pensky, s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, ičo: 34102787, dič: 2020397181, ič dph: SK2020397181,zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín oddiel:Sro, vložka č. 38492/R

Pre platbu na fakturu a v hotovosti-Amon group s.r.o. Novonosická 860/88 02001 Púchov,ičo:51842076.dič:2120802541,ič dph:SK2120802541,zapísaná v OR Okresneho súdu Trenčin oddiel:Sro,vložka č.36793/R
Prevádzka suvisiaci priestor: P2 Pri letisku , vedľa SCONTO Nábytok (obch. zóna PHAROS)  821 04 Bratislava                               P1 Ivanska cesta 91 Bratislava

Objednanie a zrušenie služby

  1. Zákazník (objednávateľ služby) prostredníctvom webovej stránky www.parkingairport.sk zašle elektronickou formou žiadosť o rezerváciu prenájmu miesta 5 m x 2,5 m.
  2. Poskytovateľ služby, na základe tejto žiadosti,rezervuje miesto pre zákazníka. Toto miesto sa považuje za objednané len v prípade, ak klient obdrží „Potvrdenie o rezervácii“, ktoré poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v žiadosti. Objednávateľ služby je povinný sa týmto potvrdením preukázať v kancelárii Pensky s.r.o. (parkingairport.sk). Rezervácia musí byť minimálne 48 hod. pred príjazdom.V kratšom čase je možné rezervovať miesto  telefonicky alebo osobne a platba len v hotovosti.
  3. Zrušenie parkovania je možné uskutočnit maximálne 48 hodín pred plánovaným príjazdom emailom parking@parkingairport.sk. V takomto prípade nebude účtovaný žiadny storno poplatok za zrušenie. Pri zrušeniach, ktoré budú vykonané menej ako 48 hodín pred plánovaným príjazdom sa účtuje 100 % sumy za pôvodne uskutočnenú rezerváciu.

Platba za poskytnutie služby

Za poskytnutie služby je povinný zákazník vykonať úhradu online spoločnosti Pensky s.r.o.Na fakturu a v hotovosti spoločnosti Amon group s.r.o pri príchode na prenajaté miesto v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.parkingairport.sk.

Predmet poskytovanej služby

Služba sa poskytuje 24 hod. denne. Predmetom poskytovanej služby je prenájom miesta 5 m x 2,5 m,pre tovar alebo vozidlo do max. 3,5 t. Do arealu može ist odstavit a prevziat vozidlo len vodič.Batožinu treba vyložit pri vstupe pred  kancelariou.Zaslaním „Potvrdenia o rezervácii“ poskytovateľom služby a jeho predložením zákazníkom, sa poskytovateľ služby zaväzuje zabezpečiť jedno voľné  miesto poskytovateľa služby v čase uvedenom v tomto potvrdení. Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež tovaru alebo vozidla, poškodenie tovaru alebo vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté ani žiadne poistenie zodpovednosti za tieto prípady.

Transfer

Transfer na letisko a späť je  v cene služby. Transfer nemá detské autosedačky. Transfer na letisko M. R. Štefánika Bratislava je ihneď, najneskôr do 30 min. od príchodu zákazníka na miesto, doba transferu je cca – 2 min. Poskytovateľ nezodpovedá za zdržanie nepredvídateľnou situáciou, akou je napr. dopravná nehoda, neprejazdná komunikácia a pod. Zákazník nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov alebo vyššou mocou. Pri transfere z letiska k autu poskytovateľ pristaví svoje vozidlo pred príletovú halu, vozidlo je označené PARKING AIRPORT BRATISLAVA, hneď, najneskôr 30 min. od vybavenia po prílete a zatelefonovani vodičovi transferu.

Odporúčame

Ak cestujete s malými deťmi, s kočíkom a pod. odporúčame najskôr vyložiť na letisku batožinu, spolucestujúcich alebo aspoň matku s deťmi,  následne privezieme vodiča na letisko. Taktiež  aj pri ceste späť z letiska.  Nemusíte sa stresovať pri prekladaní detí a batožiny.

Prevzatie tovaru alebo vozidla objednávateľom služby

Zákazník potvrdí svojim podpisom prevzatie tovaru alebo vozidla, súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov na potvrdení o rezervácii.

V Bratislave dňa 01.05.2022