Všeobecné obchodné podmienky

Pre platby online kartou – Parking airport s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, IČO: 52482961, DIČ: 2121050525.

Pre platby v hotovosti – Pensky, s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, IČO: 34102787, DIČ: 2020397181, IČ DPH: SK2020397181,zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín oddiel:Sro, vložka č. 38492/R.

Prevádzka suvisiaci priestor: A1 Ivanská cesta, 820 01 Bratislava   GPS: 48.168060, 17.190272               

Prevádzka suvisiaci priestor: A2 Technická 5, 82104 Bratislava   GPS: 48.175841, 17.177498   

Objednanie a zrušenie služby

  • Zákazník (objednávateľ služby) prostredníctvom webovej stránky www.parkingairport.sk zašle elektronickou formou žiadosť o rezerváciu prenájmu miesta 5 m x 2,5 m.
  • Poskytovateľ služby, na základe tejto objednávky rezervuje miesto pre zákazníka. Toto miesto sa považuje za objednané len v prípade ak bola objednávka realizovaná 24 hodín pred časom príjazdu, klient obdrží „Potvrdenie o rezervácii“, ktoré poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v objednávke. V čase 24 hodín pred časom príjazdu je objednavatel povinný overiť objednávku na čísle +421903535899 Objednávateľ služby je povinný sa týmto potvrdením preukázať v kancelárii Amon team s.r.o. (parkingairport.sk), ktorá zabezpečuje parkovacie služby a transfer. 
  • Zrušenie parkovania je možné uskutočniť maximálne 24 hodín pred plánovaným príjazdom emailom parking@parkingairport.sk. V takomto prípade nebude účtovaný žiadny storno poplatok za zrušenie. Pri zrušení, ktoré bude vykonané menej ako 24 hodín pred plánovaným príjazdom alebo rezervácia nebola vôbec zrušená a pričom bola potvrdená emailom, sa účtuje 100 % sumy za pôvodne uskutočnenú rezerváciu.

  Platba za poskytnutie služby

  Za poskytnutie služby je povinný zákazník vykonať úhradu online alebo v hotovosti/kartou/ v kancelarii

  Predmet poskytovanej služby

  Parkovanie a transfer zabezpečuje Amon team s.r.o. 24 hod. denne. Predmetom poskytovanej služby je prenájom miesta 5 m x 2,5 m,pre tovar alebo vozidlo do max. 3,5 t. Do areálu môže ísť odstaviť a prevziať vozidlo len vodič. Batožinu treba vyložiť pri vstupe pred  kanceláriou. Zaslaním „Potvrdenia o rezervácii“ poskytovateľom služby a jeho predložením zákazníkom, sa poskytovateľ služby zaväzuje zabezpečiť jedno voľné  miesto poskytovateľa služby v čase uvedenom v tomto potvrdení. Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež tovaru alebo vozidla, poškodenie tovaru alebo vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté ani žiadne poistenie zodpovednosti za tieto prípady.

  Transfer

  Transfer na letisko a späť je v cene služby. Transfer nemá detské autosedačky. Transfer na letisko M. R. Štefánika Bratislava (BTS) je ihneď, najneskôr do 30 min. od príchodu zákazníka na miesto, doba transferu je cca – 2-10 minut. Poskytovateľ nezodpovedá za zdržanie nepredvídateľnou situáciou, akou je napr. dopravná nehoda, neprejazdná komunikácia a pod. Zákazník nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov alebo vyššou mocou. Pri transfere z letiska k autu poskytovateľ pristaví svoje vozidlo pred príletovú halu, za prechodom pre chodcov v pravo, vozidlo je označené PARKING AIRPORT Bratislava, hneď, najneskôr 30 min. od vybavenia po prílete a zatelefonovaní vodičovi transferu na číslo 00421 903 535 899.

  Odporúčame

  Ak cestujete s malými deťmi, s kočíkom a pod. odporúčame najskôr vyložiť na letisku batožinu, spolucestujúcich alebo aspoň matku s deťmi,  následne privezieme vodiča na letisko. Taktiež  aj pri ceste späť z letiska.  Nemusíte sa stresovať pri prekladaní detí a batožiny.

  Prevzatie tovaru alebo vozidla objednávateľom služby

  Zákazník potvrdí svojim podpisom prevzatie tovaru alebo vozidla, súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov na potvrdení o rezervácii.

  V Bratislave dňa 31. 05. 2024.