Všeobecné obchodné podmienky

Pre platbu online-Pensky, s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, ičo: 34102787, dič: 2020397181, ič dph: SK2020397181,zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín oddiel:Sro, vložka č. 38492/R

Pre platbu v hotovosti-Amon group s.r.o. Novonosická 860/88 02001 Púchov,ičo:51842076.dič:2120802541,ič dph:SK2120802541,zapísaná v OR Okresneho súdu Trenčin oddiel:Sro,vložka č.36793/R
Prevádzka suvisiaci priestor: Pri letisku , vedľa SCONTO Nábytok (obch. zóna PHAROS)  821 04 Bratislava

Objednanie a zrušenie služby

  1. Zákazník (objednávateľ služby) prostredníctvom webovej stránky www.parkingairport.sk zašle elektronickou formou žiadosť o rezerváciu prenájmu miesta 5 m x 2,5 m.
  2. Poskytovateľ služby, na základe tejto žiadosti,rezervuje miesto pre zákazníka. Toto miesto sa považuje za objednané len v prípade, ak klient obdrží „Potvrdenie o rezervácii“, ktoré poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v žiadosti. Objednávateľ služby je povinný sa týmto potvrdením preukázať v kancelárii Pensky s.r.o. (parkingairport.sk). Rezervácia musí byť minimálne 12 hod. pred príjazdom.V kratšom čase je možné rezervovať miesto  telefonicky alebo osobne.
  3. Zrušenie parkovania je možné uskutočnit maximálne 12 hodín pred plánovaným príjazdom emailom parking@parkingairport.sk. V takomto prípade nebude účtovaný žiadny storno poplatok za zrušenie. Pri zrušeniach, ktoré budú vykonané menej ako 12 hodín pred plánovaným príjazdom sa účtuje 100 % sumy za pôvodne uskutočnenú rezerváciu.

Platba za poskytnutie služby

Za poskytnutie služby je povinný zákazník vykonať úhradu online spoločnosti Pensky s.r.o alebo v hotovosti spoločnosti Amon group s.r.o pri príchode na prenajaté miesto v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.parkingairport.sk.

Predmet poskytovanej služby

Služba sa poskytuje 24 hod. denne. Predmetom poskytovanej služby je prenájom miesta 5 m x 2,5 m,pre tovar alebo vozidlo do max. 3,5 t. Do arealu može ist odstavit a prevziat vozidlo len vodič.Batožinu treba vyložit pri vstupe pred  kancelariou.Zaslaním „Potvrdenia o rezervácii“ poskytovateľom služby a jeho predložením zákazníkom, sa poskytovateľ služby zaväzuje zabezpečiť jedno voľné  miesto poskytovateľa služby v čase uvedenom v tomto potvrdení. Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež tovaru alebo vozidla, poškodenie tovaru alebo vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté ani žiadne poistenie zodpovednosti za tieto prípady.

Transfer

Transfer na letisko a späť je  v cene služby. Transfer nemá detské autosedačky. Transfer na letisko M. R. Štefánika Bratislava je ihneď, najneskôr do 30 min. od príchodu zákazníka na miesto, doba transferu je cca – 2 min. Poskytovateľ nezodpovedá za zdržanie nepredvídateľnou situáciou, akou je napr. dopravná nehoda, neprejazdná komunikácia a pod. Zákazník nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov alebo vyššou mocou. Pri transfere z letiska k autu poskytovateľ pristaví svoje vozidlo pred príletovú halu, vozidlo je označené PARKING AIRPORT BRATISLAVA, hneď, najneskôr 30 min. od vybavenia po prílete a zatelefonovani vodičovi transferu.

Odporúčame

Ak cestujete s malými deťmi, s kočíkom a pod. odporúčame najskôr vyložiť na letisku batožinu, spolucestujúcich alebo aspoň matku s deťmi,  následne privezieme vodiča na letisko. Taktiež  aj pri ceste späť z letiska.  Nemusíte sa stresovať pri prekladaní detí a batožiny.

Prevzatie tovaru alebo vozidla objednávateľom služby

Zákazník potvrdí svojim podpisom prevzatie tovaru alebo vozidla, súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov na potvrdení o rezervácii.

V Bratislave dňa 01.07. 2021