Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť, ktorá zbiera dáta, je Amon team s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov, prevádzka suvisiaci priestor: Ivánska cesta 91 82104 Bratislava

Amon team s.r.o. sa zaviazal chrániť Vaše súkromie. Tento dokument opisuje naše zásady ochrany osobných údajov.

Amon team s. r. o. poskytuje  rezervačné služby. Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame výhradne na pomoc pri poskytovaní tejto služby.

 • Budeme využívať informácie, ktoré o vás získame v súlade so zákonom a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.
 • Osobné údaje budú spracované bezpečne a v súlade s našou vnútornou politikou bezpečnosti a v súlade so zákonom.
 • Nebudeme zhromažďovať nadmerné informácie a nebudeme vás pridávať do nášho zoznamu emailových adries, ak ste s tým vopred nesúhlasili.

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme zahŕňajú:

 • Vašu IP adresu a informácie o použitom zariadení ako napríklad aký operačný systém používate.
 • Vaše meno a kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo a emailová adresa
 • Informácie o Vašom vozidle, ako napríklad registračné číslo vozidla.
 • Ďalšie detaily spojené s cestovaním ako číslo letu alebo čas odchodu vlaku.

Nikdy o vás nebudeme zhromažďovať citlivé informácie bez vášho výslovného súhlasu. Informácie, ktoré uchovávame, budú presné a aktuálne do takej miery, ako to bude možné. Používame Google Analytics na zhromažďovanie informácii o tom, ako používate našu stránku, čo nám pomáha zlepšiť ju. Google Analytics na to používajú cookies a všetky zhromaždené informácie sú anonymné. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google môžete nájsť na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Dáta sú zaznamenané anonymne touto treťou stranou v čase, keď návštevník navštívi niektorý z našich webových stránok. Po tomto čase, dáta nie sú ukladané a sú vymazané so záznamov. Tieto dáta zahŕňajú:

 • IP adresu
 • Host adresu
 • ISP
 • Typ a verziu prehliadača
 • Operačný systém
 • Umiestnenie servera
 • Obsah chatu je uložený po dobu 1 mesiaca.